Жури

доц. д-р СОНЯ АЛЕКСИЕВА

Председател жури
Доц. д-р СОНЯ АЛЕКСИЕВА е завършила Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски” – специалност „Журналистика”. Преподавател в департамент „Администрация и управление” на НБУ. Има дългогодишен опит като PR експерт, с тясна специализация – PR в туризма. Участвала е в редица чуждестранни и български комуникационни проекти, както и в много български кампании, свързани с изграждането на стратегии, бранд и визия на туризма в България.... още

ИЛИН ДИМИТРОВ

Член жури

ИЛИН ДИМИТРОВ притежава три бакалавърски степени от различни университети и колежи, магистратура и докторска степен в направление „Туризъм“. Работи в сектора на туризма от 2000 г. В периода 2020-2021 г. е председател на Варненска туристическа камара. Д-р Илин Димитров е преподавател от 11 години в Колеж по туризъм-Варна и в Икономическия университет -Варна. От 2008 до 2021 г. се занимава паралелно с предприемаческа дейност. В 47-ото Народно събрание е председател на постоянната Комисия по туризъм. Назначен е за служебен министър на туризма от 2 август 2022 г.... още

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ

Член жури

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ е бакалавър по „Икономика на туризма“ и е защитил магистърска степен по стопанско управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Като експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване” на община Велико Търново успешно участва в логистиката на бизнес проекти и културни събития с регионален, национален и международен мащаб от 2011 до 2017 г. От м. май 2017 г. е управител на Общинска туристическа агенция „Царевград Търнов“ във Велико Търново... още

СТАНИСЛАВ СЛАВОВ

Член жури

СТАНИСЛАВ СЛАВОВ е завършил Техническия университет - Варна, специалност „Изчислителна техникаи софтуер“ и втора специалност „Маркетинг“.Притежава Обучение по финанси към СДК на ИУ София 1997 г. Притежава сертификати за обучение по„Мениджмънт и система за упрaвление на качеството ISO 9000 от Световната банка” – Атина, 1998 г. и сертифициращ курс Microsoft програмист - София 2000 г. Бизнес анализатор на WEB системи.... още

доц. ЛЪЧЕЗАР АНТОНОВ

Член жури

Доц. ЛЪЧЕЗАР АНТОНОВ е завършил "Културология" в СУ „Св. Климент Охридски“, доктор е по теория и история на културата и доцент в катедра „Културология“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“, където преподава дисциплините „Теория на културата“, „Съвременни културни процеси“, „Културен туризъм и постмодерност“.Преподавател е в бакалавърската програма по „Култура и културен туризъм“ и магистърската програма по „Културно наследство и културен туризъм“ от самото им създаване в рамките на Югозападния университет.... още

ГАЛИНА МИТКОВА

Член жури

ГАЛИНА МИТКОВА e завършила „Журналистика“ и „Политически мениджмънт и консултиране“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е като журналист и експерт „Информационна и медийна политика“. От 2015 г. е началник на канцеларията на кмета на Община град Добрич. Член на УС на Асоциацията на експертите по комуникации в общините. Като експерт в община Добрич успешно участва в логистиката на проекти с регионален и национален мащаб. Инициира и организира множество кампании, в областта на културата, туризма и обществения живот. ... още

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА

Член жури

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА е завършила „Българска филология“ в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Експерт е в областта на културата и изкуството, като е работила за редица организации и институции в тази сфера. От 2019 г. е изпълнителен директор на Асоциация „Българска книга“ - обединението на книгоиздатили и книготърговци в страната.... още

ПРОФ. Д-Р МАРИЕЛА МОДЕВА

МАРИЕЛА МОДЕВА е заместник-министър на туризма от м. януари 2022 г. Завършила е „Културология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Има специализации по „Приложно културознание” (маркетинг, мениджмънт и PR), „Журналистика“, „Европейска интеграция и регионално развитие“. ... още

БОЙКА ВЕЛИНОВА

БОЙКА ВЕЛИНОВА завършва Френската гимназия в София (испанска паралелка) и Факултета по социални науки (специалност радиожурналистика) в Карловия университет в Прага. Специализира реклама и маркетинг и дълги години работи в неправителствения сектор и частни фирми.... още

ДОЦ. Д-Р МЕГЛЕНА ЗЛАТКОВА

ДОЦ. Д-Р МЕГЛЕНА ЗЛАТКОВА е заместник-декан на Философско-историческия факултет и ръководител на Катедра „Етнология” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. ... още

МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ

МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ е главен консултант на едно от най-дългогодишните български издателства – „Домино“, основано през 1991 г. Професионален планински водач е от 2003 г. с над 700 професионално водени групи в планините у нас и по света. Инструктор по оцеляване.... още

ДАНИЕЛА СТОЕВА

Член жури

ДАНИЕЛА СТОЕВА е заместник-министър на туризма в служебното правителство. Завършила е магистратура по „Международен туризъм” към УНСС, придобила e образователна и научна степен доктор по „Икономика и управление (Туризъм)”.... още

ПРОФ. Д-Р СЛАВИ ДИМИТРОВ

Член жури

ПРОФ. Д-Р СЛАВИ ДИМИТРОВ е преподавател в катедра „Туризъм“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Води курсове по дисциплините: Основни туристически дестинации, География на туризма, Регионално развитие на туризма, Културен туризъм, Религиозен туризъм.... още

ВИКТОРИЯ БИСЕРОВА

Член жури

ВИКТОРИЯ БИСЕРОВА се посвещава на книгоиздателския бизнес след дългогодишен опит като комуникационен консултант, съставител и редактор на книги. През 2010 г. основава издателство „Ентусиаст“, а година по-късно – издателство „Апостроф“. ... още

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА

Член жури

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА е главен експерт „Образование, култура и връзки с обществеността“ и ръководител на Пресцентър в Община Сливен. Има дългогодишен опит в журналистиката и областта на ПР и комуникациите. ... още

ЛЮБЕН КЪНЧЕВ

Член жури

ЛЮБЕН КЪНЧЕВ е заместник-министър на туризма от м. февруари 2018 г. Завършил е френска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а като втора специалност - „Български език и литература“. Любен Кънчев работи 32 години в Българската национална телевизия. лен е на Съюза на българските журналисти. Носител е на авторитетни творчески награди.... още

ДОЦ. ПЕТКО ХРИСТОВ

Член жури

ДОЦ. ПЕТКО ХРИСТОВ е доктор по етнология, доцент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ-БАН). рез последните години научните му интереси са посветени на изучаването на балканската култура на миграции, социални мрежи сред транс-граничните мигранти на Балканите, разнообразните идентичности и конструиране на идентичността с помощта на културата и народната религиозност, семейство, родство и народни институции, историческа етнология и политическа антропология. От декември 2014 г. до сега е директор на ИЕФЕМ – БАН.... още

ДОЦ. Д-Р ИЛИНКА ТЕРЗИЙСКА

Член жури

ДОЦ. Д-Р ИЛИНКА ТЕРЗИЙСКА е преподавател в катедра „Туризъм”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, където води курсове по културен туризъм, етнотуризъм, световно културно наследство, културни пътища, туристическо поведение и брандинг в туризма. ... още

МАГДАЛЕНА ГИГОВА

МАГДАЛЕНА ГИГОВА е журналист и писател с нестихващ интерес към пътешествията – посетила е 87 държави (според нея, крайно недостатъчно). Tя е автор и водещ на предаването „Покана за пътуване“ по програма „Христо Ботев“ на БНР. ... още

СТАНИСЛАВА КАРАТОВА

Член жури

СТАНИСЛАВА КАРАТОВА е завършила е Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Климент Охридски“ - специалност „Журналистика“. От 10 години работи в сферата на печатните медии и книгоиздаването.... още

ВЕНЕЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

Член жури

ВЕНЕЛИНА ЧЕРВЕНКОВА е магистър по „Икономика и управление на търговията“ и „Маркетинг и мениджмънт“ от УНСС. От 2012 г. е главен експерт в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. В момента е началник на отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“ в Министерство на туризма.... още

ДОЦ. ПЕТЯ ИВАНОВА

Член жури

ДОЦ. ПЕТЯ ИВАНОВА е с научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)“. Ръководител е на катедра „Икономика и управление на туризма“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов. Експерт е към „Българска камара за образование, наука и култура“ и към Националната агенция за оценяване и акредитация. Член е на Съюза на учените в България и на Съвета по туризъм – Свищов.... още

КРЕМЕНА ЦВЕТКОВА

Член жури

КРЕМЕНА ЦВЕТКОВА е експерт „Връзки с обществеността“ в БНТ. Работи като журналист в Радио Варна и РТВЦ – Варна. Част от инициативния комитет на МТИ „Културен туризъм” – Велико Търново. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността.... още

ИВО НИКОЛОВ

Член жури

ИВО НИКОЛОВ е основател на издателствата Travel Books и Бико България. Освен с издателска дейност в последните 10 години се занимава активно с интернет маркетинг, организиране на обучения конференции и семинари.... още

СОФИЯ БОЖКОВА

Член жури

СОФИЯ БОЖКОВА е завършила „Туризъм” в СУ „Св.Климент Охридски”. Дипломната й работа и специализациите й във Великобритания и Япония са насочени към интерпретирането на природното и културно-историческо наследство и практическото му приложение в България. От 2016 г. е и.д. управител на „Царевград Търнов”.... още

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА

Член жури

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА е заместник-министър на туризма от м. февруари 2015 г. Почти целият й професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е и редица сертификати с такъв профил.... още

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА КРЪСТАНОВА

Член жури

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА КРЪСТАНОВА е завършила магистърска програма по история в СУ „Св. Климент Охридски“ и защитава докторска дисертация в Институт по етнология и фолклористика с музей при БАН.... още

НАТАЛИЯ МАЛЧЕВА

Член жури

НАТАЛИЯ МАЛЧЕВА е завършила „Журналистика" във Факултета по журналистика и масови комуникации в Софийски университет „Св.Климент Охридски". Има няколко награди за публикациите си в областта на туризма, включително и годишната награда за 2016 г. за най-добър материал на тема туризъм в печатна медия.... още

ЕЛЕНА ДЕЛВИНСКА

Член жури

ЕЛЕНА ДЕЛВИНСКА е родена на 17 март 1977 година в Москва. В последните години е част от екипа на издателство „Изток-Запад“. Интересите й са свързани с областите на културата, историята и изкуствата.... още

ЦВЕТОМИР БОЯДЖИЕВ

Член жури

ЦВЕТОМИР БОЯДЖИЕВ е завършил икономика в УНСС - София. От 2002 до 2005г.работи в Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов", като участва в разработването на туристическия информационен център на града, разработване на нови туристически информационни и рекламни материали, маршрути, както и онлайн представянето на дестинацията. ... още

ДОЦ. Д-Р ВЕРА НИКОЛОВА

Член жури

ДОЦ. Д-Р ВЕРА НИКОЛОВА е завършила ПИ „Дичо Петров“, гр. Смолян – специалност „История и география“ и СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност „География на стопанските отрасли и комплекси“. Преподавател е в СУ „Св. Климент Охридски“. Доцент по научно направление „Туризъм” в катедра „География на туризма“ на ГГФ, и доктор по География на рекреацията и туризма.... още

МИЛА МЛАДЕНОВА

Член жури

МИЛА МЛАДЕНОВА е завършила българска филология. Магистър е по „Медийна информация и реклама”. Още като студентка публикува в различни медии, а през 1995 г. започва работа в програма „Хоризонт” на БНР.... още

ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ

Член жури

Димитър М. Димитров е завършил „Право” и следдипломна квалификация по журналистика – централен печат в СУ „Климент Охридски”. Бил е дългогодишен член на УС и председател на Асоциация „Българска книга”. ... още

AЛБЕНА МЕТОДИЕВА

Член жури

Албена Методиева е назначена за директор на дирекция „Туристическа политика“ на МИЕТ през 2007 г. По-късно започва работа в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, а от началото на 2015 г. до настоящия момент заема длъжността директор на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ към Министерство на туризма.... още

ДОЦ. Д-Р БЛАГА СТОЙКОВА

ДОЦ. Д-Р БЛАГА СТОЙКОВА е дипломиран икономист на първата търговска гимназия в България - Икономически техникум „Димитър Хадживасилев”, гр. Свищов. Завършва специалностите „Български език и литература и История” в ПУ „Дичо Петров”, гр. Смолян към ПУ „П. Хилендарски” и „История” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. ... още

ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА

ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА е завършила Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”, вокален факултет, а по-късно Нов български университет в Департамент „Масови комуникации”със специалност „Продуценство”, както и „Операторско майсторство”в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в НБУ.... още

МАРИЯ ИВАНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА е завършила „Право” в СУ „Св. Климент Охридски”, а в момента завършва втората си магистратура „Управление на туризма” в Аграрен университет, гр. Пловдив. От 1999 г. работи в държавния сектор, като основно се занимава с нормотворчество.... още

ХРИСТО БЛАЖЕВ

Христо Блажев е популярен като "професионален читател" - основател е на най-четения блог за книги в България "Книголандия". Работи като водещ редактор в издателство "Сиела". ... още

АНИ ХАРАЛАМБИЕВА

Член жури

АНИ ХАРАЛАМБИЕВА е завършила „Маркетинг” в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, а след това „Стопанско управление”в ПУ „Паисий Хилендарски” и „Бизнес администрация” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. От 2003 г. се занимава с маркетинг, рекламни и PR дейности в частния сектор. От 2011 г. работи в Министерство на икономиката и енергетиката в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”.... още

доц. д-р БРАТОЙ КОПРИНАРОВ

Член жури

доц. д-р БРАТОЙ КОПРИНАРОВ е завършил немска езикова гимназия в гр. Ловеч. Дипломиран икономист от Стопанска академия – Свищов. Специализирал по проблеми на туризма в Англия и Австрия. Има богат професионален опит в сферата на образованието и туризма – научен сътрудник в НИЛ в Слънчев бряг, изпълнителен директор на „Слънчев бряг" АД, три мандата директор на Колеж по туризъм – Бургас.... още

РАЛИЦА ДАСКАЛОВА

Член жури

РАЛИЦА ДАСКАЛОВА е завършила руска гимназия в София. Започва работа още като студентка във в. „Експрес". Скоро след това е поканена да се включи в екипа на в. „24 часа". Има две висши образования в Софийски университет „Св. Климент Охридски" - „Журналистика” във ФЖМК, и е магистър по „Педагогика" със специализация „Социална психология". Има специализация по „Маркетинг в медиите".... още

EКАТЕРИНА ГЕЛОВСКА

Член жури

EКАТЕРИНА ГЕЛОВСКА е завършила специалност „Туризъм“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работи в Центъра за научна, развойна и внедрителска дейност към Държавния комитет по туризъм, където участва в разработки за внедряване на нови технологии в туристическата индустрия. От 1987 г. работи като журналист в БТА, където преминава през различни длъжности от репортер до заместник-ръководител направление, обединяващо няколко редакции.... още

НЕЙКО ГЕНЧЕВ

Член жури

НЕЙКО ГЕНЧЕВ има техническо („Съобщителна техника”), филологическо („Английска филология”) и професионално („Издателска и полиграфическа дейност”) образование. Специализирал е в Полша и Франция. Автор е на специализирани публикации и книги, преводач от английски, съставител, редактор, консултант по специализиран софтуер. Занимава се с графичен дизайн и техническо оформление на книгата - автор на оформлението на повече от 5000 заглавия.... още

АНЕЛИЯ ГЕНОВА

Член жури - 2012

АНЕЛИЯ ГЕНОВА е завършила е магистратура в УНСС, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”. От 1998 г. е маркетинг експерт в Министерство на търговията и туризма, Изпълнителна агенция за национална туристическа реклама, Държавна агенция по туризъм и в МИЕТ.... още

МАДЛЕН ЯНЕВА

Член жури - 2012

МАДЛЕН ЯНЕВА eзавършила Софийския университет „Св. Климент Охридски” - магистър по педагогика. Имаспециализации в областта на : „История и теория на културата” ; „Обучение за работа с хора със специфични потребности” ;”Организиране на специални събития”; „Обучители по музейно-образователни програми” и др. Ръководител е на отдел „Връзки с обществеността” на Националния исторически музей от 2000 г.... още

доц. д-р СТОЯН МАРИНОВ

Член жури - 2012

доц. д-р СТОЯН МАРИНОВ е завършил немска езикова гимназия в гр. Ловеч. Дипломиран икономист по туризъм от ВИНС "Димитър Благоев"-Варна (сега ИУ-Варна). Доктор и доцент по Икономика и управление на туризма. От 1992 г. и към момента е преподавател в катедра "Икономика и организация на туризма" в ИУ-Варна. Директор е на Колеж по туризъм - Варна от юни 2011 г.... още

МИЛЕНА ИЛИЕВА

Член жури - 2012

МИЛЕНА ИЛИЕВА е завършила СУ „Св. Климент Охридски” – специалност „Педагогика” и следдипломна квалификация „Журналистика”. Това е единствената й професия след дипломирането до днес. Вече над 20 години М. Илиева е част от екипа на в. „Труд”: доайен сред периодичните издания у нас - важна част не само от историята на родната журналистика, но и историята на България.... още

НАСКО ЯКИМОВ

Член жури - 2012

НАСКО ЯКИМОВ е завършил ТКК - Варна през 1973 г., ВТУ „Кирил и Методий” , специалност „Българска филология” прзе 1979 г. и Академията за социално управление през 1988 г. През 1990 г. създава издателство „Славена”, в което до днес са издадени над 1000 издания, много от които посветени на българската история и култура, на културното наследство и културния туризъм. ... още