Книги

Туризъм

Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза

Авторски колектив (2011), Сборник статии, НБУ, София

България-Китай. Културен туризъм

Соня Алексиева

Туризмът във Варна и региона

Борис Калинков

50 години к.к."Златни пясъци"

Петър Дойчев, Борис Калинков

По света и у дома. Спомени от един живот в туризма

Гълъб Черпоков

Монографии

Туризъм и общество

Мария Воденска

Основи на туризма

Мария Воденска

Икономически, социални и природни влияния на туризма

Мария Воденска

Въведение в туризма

Мария Воденска, Мариана Асенова

Въведение в туризма

Мария Воденска, Мариана Асенова

Въведение в професията

Мария Воденска, Мариана Асенова

Посредническа дейност в туризма

Мариана Асенова, Мария Воденска

Маркетинг на туристическия продукт - комуникационна политика в туризма и услугите

Проф. д-р Лина Анастасова (2010)

Маркетингови изследвания в туризма

Анастасова, Л. (2005)

Социология на туризма

Анастасова, Л. (2003)

Въведение в туризма

доц. д-р Марин Нешков, доц. д-р Светла Ракаджийска, доц. д-р Таня Дъбева, гл. ас. д-р Стоян Маринов, гл. ас. Велина Казанджиева, ст. ас. Мария Велева.

Организация, технология и икономика на хотелиерство

Димчо Тодоров

Ресторантьорство

Димчо Тодоров

Туристическа политика – исторически трансформации, съвременно състояние и насоки за развитие в България

Нешков, М. (2012)

Маркетингово управление на конкурентноспособността на туристическа дестинация

Маринов, С. (2006)

Съвременни видове туризъм

Маринов, С. (2011)

Маркетинг в хотелиерството

Иванов, С., Жечев, В. (2011)

Future Tourism: Political, Social and Economic Challenges

Leigh, J., C. Webster and S. Ivanov (eds.)

Религиозният туризъм: Манастирите - носители на българската духовност

Авторски колектив

Винен туризъм – традиции и съвременност

Авторски колектив

Културният туризъм – бъдещето на България

Авторски колектив

Макрорегулиране на туристическия бизнес

Нешков M., Казанджиева В.

Икономика на туристическата фирма

Марин Нешков, Велина Казанджиева

Маркетинг в туризма – съвременни концепции, техники и практики

доц. д-р Генка Рафаилова

Технология на обслужването в хотела

Кадиева, Сн.

Туристически ресурси

Доц. д-р НАЙДЕН АПОСТОЛОВ, Проф. д-р ИВАН МАРКОВ

Туризъм в извънградска среда

Венцислав Статев

ИКОНОМИКС НА ТУРИЗМА

Венцислав Статев

Хотелиерски и ресторантьорски франчайзинг

Таня Дъбева

Ресторантьорство

Таня Дъбева, Гергина Луканова

Отговорен туризъм 2020

Авторски колектив

КУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Даниела Попова

Туризъм и културно наследство

Соня Алексиева, Ирена Бокова

Балнео,СПА и уелнес туризъм – настояще и бъдеще

Милена Караилиева

DEUTSCH FÜR DIE TOURISMUSWIRTSCHAFT

Маргарита Попова

География на туризма (Туристическо райониране)

проф. д-р Иван Марков

Круизният туризъм в българския участък на река Дунав

Васил Маринов, Мариана Асенова, Вера Николова

Сборник със статии по случай 65-год. на проф. д-р Иван Марков

Авторски колектив

Модели в хотелиерството

доц. Елена Петкова

Икономика и финансово управление на ресторантьорството

доц. Елена Петкова

Специализирани видове туризъм

Автори: Соня Алексиева, Ирена Емилова, Милена Караилиева, Михаил Михайлов, Маргарита Мишева, Теодора Ризова

Изграждане на имидж на туристически дестинации

Автори: Соня Алексиева, Стефания Темелкова

Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград

Десислава Алексова

История

СОЗОПОЛ

Проф. Божидар Димитров

ПОМОРИЕ

Проф. Божидар Димитров

Венециански документи за българската история през XVI-XVIIв.

Проф. Божидар Димитров

Разкази от сянката на историята

Цветана Кьосева

Александровската гробница

Георги Китов

Долина на тракийските царе

Георги Китов

Панагюрското съкровище

Георги Китов

Перперикон

Николай Овчаров, Даниела Коджаманова

Скалният манастир ”Свети архангел Михаил" при село Иваново

Стоян Йорданов

Търнов - царстващият град на българите

Йордан Алексиев

Църковният ансамбъл в Арбанаси

Хитко Вачев

VARIA

Николай А. Марков

РЕГИОНЪТ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОТ НЕОЛИТ ДО СРЕДНОВЕКОВИЕ

Мая Иванова

Култура

Културното разнообразие на България

Ирена Бокова, Валентина Ганева-Райчева

Музеи

Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите-училището и младите потребители

Мадлен Янева

Добри практики Реклама, комуникация и маркетинг

Съставители: Валентин Дебочички, Мирослава Таскова

Уникални музеи в България

„Пътеводител на българския пътешественик"

50 ГОДИНИ АЕК „ЕТЪР” – ЖИВАТА ТРАДИЦИЯ

Авторски колектив

ЗАГАДКИТЕ НА ДИРЕКТОРА (музейни гатанки)

Пламен Мадемов

ИЗБРАНО ОТ КОЛЕКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ ◆ SELECTED FROM THE COLLECTIONS OF THE NATIONAL POLYTECHNIC MUSEUM

НПТМ

СЪВРЕМЕННИТЕ КУЛИНАРНИ ПРАЗНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

Авторски колектив, 2018

Пътешествия

Светът и всичко в него

Симеон Идакиев

Светът и всичко в него. Азия.

Симеон Идакиев

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ЗАБРАВЕНАТА БЪЛГАРИЯ

Александър Караджов, Вилиан Стефанов

Магията на пътешествията

Автори: 33 писатели и журналисти, членове на ABUJET
Редактор: Димитър Риков

ВИНЕНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ / WINE TRAVELS

Веселина Филипова

Албуми

Православни храмове, скални църкви, манастири и стенописи от България

Светлозар Стоянов