Туризъм

Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза

Авторски колектив (2011), Сборник статии, НБУ, София

България-Китай. Културен туризъм

Соня Алексиева

Туризмът във Варна и региона

Борис Калинков

50 години к.к."Златни пясъци"

Петър Дойчев, Борис Калинков

По света и у дома. Спомени от един живот в туризма

Гълъб Черпоков