Категории

 
 • Най-професионални туристически сайтове и мобилни приложения;
   
 • Най-интересни туристически издания (книги, пътеводители, учебници, карти);
   
 • Най-ефективни рубрики и публикации (репортажи) по темата на изложението;
   
 • Най-оригинални плакати за събития в областта на културния туризъм, организирани от музеи, общини, браншови организации и сдружения, държавния и неправителствения сектор, университети  и др.;
   
 • За Голямата награда на журито – най-оригинално събитие в областта на културния туризъмПредставяне | Номинирани | Жури | Категории | Партньори