ПРОФ. Д-Р СЛАВИ ДИМИТРОВ

Фотография

Галерия

ПРОФ. Д-Р СЛАВИ ДИМИТРОВ е преподавател в катедра „Туризъм“ на  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Води курсове по дисциплините: Основни туристически дестинации, География на туризма, Регионално развитие на туризма, Културен туризъм, Религиозен туризъм. Научните му интереси са в областта на туризма и регионалната география на страните. Специализира по проблеми на туризма в Испания, Китай, Португалия, Република Северна Македония и Хърватия.

Има над 100 научни публикации. Автор е на монографиите: „География на португалоговорещите страни”; „География на стопанството на Португалия”; „Трансграничното сътрудничество между Испания и Португалия”; „Религиозен туризъм. Туристически маршрути по пътя на Сантяго“ и „Културен туризъм за Еразъм студенти“. От 2019 г. е заместник-декан на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.