Номинирани

Най-професионални туристически сайтове

Исторически музей – Бяла черква - www.museumbcherkva.com

Обновеният сайт на Исторически музей – Бяла черква съдържа богата информация за историята на музейното дело, музейните обекти, видни личности, паметниците и паметните места на територията на града.... още

Официален сайт на Българска асоциация за кулинарна култура www.bacc-bg.com

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛИНАРНА КУЛТУРА (BULGARIAN ASSOCIATION OF CULINARY CULTURE) е учредена с цел да съхрани, усъвършенства и популяризира националните кулинарни традиции като ги обогатява с нови съвременни методи и практики на кулинарното изкуство превръщайки ги в неразривна част от съвременния бит и стил на живот на българските граждани. ... още

www.visitsofia.bg

ОП "Туризъм" - Столична община... още

Най-интересни туристически издания

Най-ефективни рубрики и публикации

Най-оригинални плакати за събития в областта на културния туризъм

Най-оригинално събитие в областта на културния туризъм
Номинирани | Наградени