Исторически музей – Бяла черква - www.museumbcherkva.com

Фотография

Галерия

Обновеният сайт на Исторически музей – Бяла черква съдържа богата информация за историята на  музейното дело, музейните обекти, видни личности, паметниците и паметните  места на територията на града. От различните категории в сайта посетителят може да се запознае с културния календар на града, с новини за културни прояви, да се информира за работното време и входните такси в музейните обекти, както и да разгледа богат снимков материал от състоялите се събития в „Галерията” на сайта. Интернет сайтът е обновен, но  е съхранена и  информацията от стария сайт на музея от 2009 г. , което прави възможно да се проследи развитието на дейността на музея през годините.

 

http://www.museumbcherkva.com/