Официален сайт на Българска асоциация за кулинарна култура www.bacc-bg.com

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Галерия

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛИНАРНА КУЛТУРА (BULGARIAN ASSOCIATION OF CULINARY CULTURE) е учредена с цел да съхрани, усъвършенства и популяризира националните кулинарни традиции като ги обогатява с нови съвременни методи и практики на кулинарното изкуство превръщайки ги в неразривна част от съвременния бит и стил на живот на българските граждани.

Нейният сайт представя историята, дейността, проектите и събитията на асоциацията. Заедно с мисията и целите на БАКК са представени нейните членове и партньори. В сайта са имената на препоръчаните от сдружението заведения във Варна. В Новини се проследяват инициативите и събитията, с които членовете на асоциацията защитават професионалното й име.

БАКК е съорганизатор съвместно с Българската асоциация на сомелиерите и виноцинителите на Международното изложение "Фестивал вино и храна" в град Варна.

БАКК  използва следните средства за постигане на своите цели:
1. Оказва съдействие на членовете на сдружението за обмен на информация, ноу-хау и добри практики с други дружества, сдружения и професионалните обединения в сферата на кулинарния бранш;
2. Полага грижи и подпомага членовете на сдружението за повишаване на личните им и професионални кулинарни умения и познания;
3. Осъществява сътрудничество със специализираните държавни и общински органи и оказва съдействие за развитие на регионалния и национален кулинарен туризъм;
4.Предоставя компетентни консултантски услуги от членове на сдружението на ресторантьорския и хотелиерския бизнес;
5. Организира обучение по кулинарно майсторство и придобиване на професионални умения по култура на храненето;
6. Подготвя и провежда лекции, семинари и дискусии свързани със съвременната кулинарна култура;
7. Организира кулинарни конкурси на национално и международно ниво;
8. Насърчава публикуването и разпространението на новости и достижения в областта на кулинарното изкуство и културата на храненето.
9. Създава и поддържа интернет страница за популяризиране целите и дейността на сдружението;

 

„Тайната на успеха е в постоянството, практиката и  усърдната работа за развитие на таланта в един човек“

Петър Йоргов,

Председател на БАКК

Доста време ми бе нужно да осъзная нуждата от създаване на тази асоциация, която стана израз на моето желание и това на професионалистите, с които работя да се обединим в името на една добра идея. Българска асоциация за кулинарна култура не е поредната създадена организация с нестопанска цел, тя е  МИСИЯ. Както аз, така и всички мои колеги, смятаме, че тайната в успеха на всеки човек е именно постоянството, усилената работа и стремежа за усъвършенстване всеки ден, но с нужната подкрепа и професионална насоченост.

Ние вярваме, че бъдещето е в младите хора и затова сме насочили усилията си в откриване и развитие на талантите в сферата на кулинарията. Работата с подрастващи ни дава успокоението, че младите надежди на България, ще имат нужната подготовка, практика и увереност при започване на професионалния си път, а за нас ще остане удовлетворението, че сме предали знанията и опита си, който сме натрупали с годините, на нашето „Бъдеще“.....

Като професионалисти в различни дейности с международен опит, сме осъзнали през годините, че човек трябва да почита и пази културата, традициите и обичаите на своята страна, защото те са връзка с миналото, част от нас са и са свързващата нишка между поколенията. Наш приоритет е да вплетем в работата си новите технологии  в кулинарията с традициите на националната ни кухня. Именно поради тази причина наша основна цел е да подкрепяме българските производители и изискваме по-високо качество и постоянство на предлаганите от тях продукти.

Преди време бях прочел, че „....кулинарията е ИЗКУСТВО в чиния....“. Колко вярно! Всеки от нас твори всеки ден в ежедневието си, влага емоции и създава изкуство за себе си, близките си или клиентите си (ако се занимава професионално). Ние не делим хората, а се стремим да ги обединим от общото им желание да готвят и изразяват себе си. Всеки е добре дошъл при нас, без значение на пол, възраст и професия.... единственото ни изискване е да има желание да се учи и развива!

http://bacc-bg.com/