Винена карта „Пътят на виното“

Фотография

Галерия

ОП „Туризъм“ – Пловдив

Картата представя Пловдив и региона като дестинация за развитие на винения туризъм, един от приоритетните, залегнал в Стратегията за развитие на туризма в Пловдив 2014-2020 г. Разпространява се чрез ТИЦ и по време на туристически изложения. Пловдив и регионът е най-наситен на лозови масиви, има и много изби, които могат да бъдат показани. Тук се изработват и най-добрите вина.

Картата включва 8 винарски изби и два винени бара-енотеки в Пловдив, Брестовица, Първенец и Огняново. На практика това е първият винен маршрут в България. Отбелязано е разстоянието от Пловдив до тях, както и разписание на автобусен транспорт. В картата туристите могат да намерят кратка информация за събитията, свързани с вино в Пловдив и за винарските изби.