Сборник „Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието” на Варненската туристическа камара

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Галерия

 
Осмият Черноморски туристически форум „Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието”, проведен във Варна от 6-8 ноември 2015 г. се съпътства и от издаване на научен сборник с доклади, посветени на съответната тематика на изданието. В сборника „Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието”,  са поместени над 40 доклада, изготвени от представители на висши училища, музеи, културни институции, общини и други представители, свързани с туристическия бизнес. 
Темите им засягаха областта на културния туризъм и регионалните културно-исторически продукти на България и бяха свързани с добри практики и примери за устойчиво развитие и управление на културните ресурси, представяха конкретни туристически дестинации и продукти и даваха един нов и модерен прочит върху темата за обвързаността на културата и туризма и България като привлекателна културна дестинация.
 
В сборника поместихме и специалните поздравителни адреси от проф. Талеб Рифай – генерален секретар на Световната организация по туризъм и г-жа Ирина Бокова – генерален директор на ЮНЕСКО. И двамата изразиха своята подкрепа и поздравления за усилията на организатори и участници за развитието и популяризирането на културния туризъм и ценното наследство на страната ни, която да направим разпознаваема световна дестинация за културен туризъм.
 
Издателство „Славена“, 2015 г., 528 стр., ISBN 978- 619-190-040-4