„Селата в България – посоки за туризъм и култура“

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Галерия

В книгата за селски туризъм в България се опитваме да обхванем всички атракции и услуги, които имат потенциал за развитие. В общата част на книгата са проследени текущото състояние на селския туризъм, неговите алтернативни варианти и допира му с културата на местните общности. Прави се анализ на отделните туристически региони и потенциалaим за развитие. Фокусирано е внимание върху зелените алтернативи, културните аспекти на съвременните форми на изкуство в селска среда, развитието на поклонничеството и екологичния туризъм. Важен момент са темите за чистата храна, меда, виното, коприната и маслодайните рози. Първата част на книгата внушава, че туристите по селата са чакани гости, а собствениците на местата за настаняване са домакини и бъдещи приятели.

В специализираната част на книгата се насочват гостите към 39 села из цялата страна. Подбора е направен целенасочено, с цел да се даде представителна картина за селския туризъм в България. Всяка статия е символичен вход към конкретен туристически регион. Статиите са изградени с лично отношение и след посещения на местата. В тях има много местни легенди, любопитни факти за фолклорните и кулинарните традиции, интересни сравнения между етнографските групи и различните социални модели на българското село през последните години.

В последната част на книгата има пет кратки истории, които описват пътувания из страната. Това са увлекателни разкази от тематични пътешествия в селска среда. Целта е да се провокира допълнителен интерес към споделянето на подобни пътешествия чрез текст и снимки. Всичко това е допълнено с над двеста авторски фотографии и жив изказ с намигване към проблемите, както и много практични съвети.

 

Издателство Сиела, 2015, 188 стр., ISBN: 978 954 281 6652