Книжка „Бачо Киро 1835-1876” – издание на Исторически музей – Бяла черква

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Галерия

Бяла черква е селище с изключително богата история, едно от ярките просветни и революционни средища във Великотърновския край от епохата на Възраждането, родно място на велики българи – Бачо Киро, Цанко Церковски, Райко Даскалов, проф. Александър Бурмов. На територията на града признателните поколения са издигнали 11 монументални паметника и поставили 96 паметни плочи. За историята на селището разказват 5 музейни експозиции. Исторически музей –Бяла черква  обединява четири експозиции  и има следните отдели: Археология, Етнография, История на България 15-19 век, Нова и най-нова история, Природа и Художествен. Като негови филиали работят Къща-музей „Цанко Церковски” и Къща-музей „Райко Даскалов”.

Съществена  част от културно-просветната и популяризаторска работа на музея е издателската дейност. Исторически музей- Бяла черква издава книжки, брошури, албуми и дипляни , които популяризират богатото културно наследство и експозиции и привличат повече посетители.

През 2015 г. се навършиха 180 години от рождението на Бачо Киро Петров- личност, оставила дълбока диря в живота на Бяла черква и България в периода на Българското Възраждане. На него е посветена голяма част от  експозицията на Историческия музей в Бяла черква, в която са показани снимки, документи и антропологична възстановка на главата по черепа, изработена от чл.- кор.д.м.н. проф. ЙорданЙорданов.

През месец юли 2015 г. Исторически музей – Бяла черква издаде книжка „ Бачо Киро 1835-1876” от 16 страници, която чрез текстове и богат снимков материал представя неговия живот и дейност като учител, просветител, книжовник, борец за църковна независимост, читалищен и театрален деятел, пътешественик, поет и революционер, организатор и вдъхновител на четата с войвода поп Харитон, която геройски се сражава в Дряновския манастир през 1876 година. Книжката съдържа кратка биография и родословие на Бачо Киро, негови мисли, стихове и откъси от слова, съчинения и летописни бележки. По-голямата част от фотографиите са от фонда на музея.

Изданието има за цел да запознае по-голяма част от обществото с личността на Бачо Киро Петров и да предизвика интерес към Историческия музей и църквата „Св.Димитър”  в Бяла черква, където се съхраняват тленните му останки. В книжката на видно място е поставена информация за контакт с музея.

Книжката „Бачо Киро 1835-1876” беше представена на 7 юли 2015 г. в салона на Народно читалище” Бачо Киро-1869” в Бяла черква, когато тържествено беше отбелязана 180-годишнината от рождението на поета-революционер.

http://museumbcherkva.com/news.html