„История на легендарните земи и места” от Умберто Еко

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Галерия

Тази книга е посветена на легендарните земи и места: земи и места, защото понякога става дума за континенти като Атлантида, а друг път – за страни, замъци и апартаменти (какъвто е случаят с „Бейкър Стрийт“ на Шерлок Холмс). Съществуват сруги справочници на фантастичните и фикционалните места, но тук няма да се занимаваме с „измислени“ места, защото ще трябва да включим в тях и дома на  Ема Бовари, бърлогата на Феджин от „Оливър Туист“ и много други.  Случва се дори фикционални места да бъдат отъждествени с реални – като къщата от кафяв пясъчник  на Ниро Улф в Манхатън. Ала тук ни интересуват земи и места, породили и сега, и в миналото химери, утопии и илюзии, защото много хора наистина са повярвали, че те съществуват или са съществували някъде. И накрая, има земи, реално съществуващи и до днес, макар и понякога под формата на руини, около които се е създала митология – като Аламут, над който тегне легендарната сянка на асасините; като свързания с мита за Граала Гластънбъри; като превърнатите в легендарни места от скорошни търговски спекулации Рен льо Шато или Жизор. В крайна сметка разнородните легендарни земи и места имат само една обща характеристика – независимо дали са свързани с възникнали от памтивека древни легенди, или са плод на модерна измислица, те пораждат изобилни вярвания. Тази книга се занимава именно с реалността на подобни илюзии.

 

Издателство „Изток-Запад“

www.iztok-zapad.eu

Автор: Умберто Еко, издателство „Изток-Запад“, София, 2015 г., (превод от италиански: Ирена Кръстева), с. 478 

ISBN: 978-619-152-646-8

http://iztok-zapad.eu/books/book/1567/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE